Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο όσο πιο αυθόρμητα μπορείτε.

1. Σε ένα γενικό πλαίσιο, πόσο θέλω να ικανοποιήσω τους γονείς μου;

2. Πόσο σημαντικό είναι για εμένα να νιώθω ότι οι γονείς μου είναι ικανοποιημένοι με εμένα;

3. Πόσο επηρεάζουν οι γονείς μου την συμπεριφορά μου στην καθημερινότητα;

4. Πόσο έχουν επηρεάσει οι γονείς μου τις ακαδημαϊκές μου αποφάσεις;

5. Πόσο έχουν επηρεάσει οι γονείς μου τις επαγγελματικές μου αποφάσεις;

6. Πόσο έχουν επηρεάσει οι γονείς μου τις αποφάσεις μου για τις προσωπικές μου σχέσεις;

7. Πόσο σημαντικό είναι για εμένα να εγκρίνουν οι γονείς μου τον/την σύντροφό μου;

8. Πόσο σημαντικό είναι για τους γονείς μου να γίνω και εγώ γονέας;

9. Πόσο σημαντικό είναι για τους γονείς μου το να παντρευτώ;

10. Πόσο παρεμβατικοί πιστεύω ότι είναι οι γονείς μου στην ζωή μου;

11. Πόσο συχνά επικοινωνώ με τους γονείς μου;

12. Πόσο δέχονται οι γονείς μου τα δικά μου πιστεύω και τις πράξεις μου;

13. Πόσο νιώθω ότι έχω ικανοποιήσει τους γονείς μου μέχρι τώρα;

14. Πόσο σημαντικό είναι για εμένα να εγκρίνουν οι γονείς μου τις επιλογές της ζωής μου;

Τα παραπάνω αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μας, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική απεικόνιση. Όλα αυτά αλλάζουν, γιατί εμείς αλλάζουμε μαζί με το χρόνο, μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας, μαθαίνουμε καλύτερα να ερμηνεύουμε τι συμβαίνει γύρω μας και πως το βιώνουμε εμείς προσωπικά κάθε εμπειρία. Όλα χρειάζονται διερεύνηση σε βάθος, γι’ αυτό και τα αποτελέσματα είναι άκρως ενδεικτικά.